Produktserie: Littmann Classic II pediatriskt stetoskop

3MLittmann® Classic II pediatriskt stetoskop är speciellt designat för användning på mindre patienter. Den levererar hög akustisk känslighet, genom sitt dubbelsidiga bröststycke, för både hög- och lågfrekventa ljud. Det används av både medicinsk personal och studenter för att identifiera, lyssna på och studera hjärt-, lung- och andra kroppsljud för fysisk bedömning och diagnos hos pediatriska patienter.

5 produkter