Produktserie: Littmann Classic II spädbarnsstetoskop

3MLittmann® Classic II spädbarnsstetoskop är speciellt designat för användning på de minsta patienterna. Den levererar hög akustisk känslighet, genom sitt dubbelsidiga bröststycke, för både hög- och lågfrekventa ljud. Den används av både medicinsk personal och studenter för att identifiera, lyssna på och studera hjärt-, lung- och andra kroppsljud för fysisk bedömning och diagnos hos spädbarnspatienter.

4 produkter