Collection: Pediatrický stetoskop Littmann Classic II

Detský stetoskop 3M™ Littmann® Classic II je špeciálne navrhnutý na používanie u menších pacientov. Poskytuje vysokú akustickú citlivosť vďaka obojstrannému hrudnému nástavcu pre vysokofrekvenčné aj nízkofrekvenčné zvuky. Používajú ho zdravotnícki pracovníci aj študenti na identifikáciu, počúvanie a štúdium srdcových, pľúcnych a iných telesných zvukov na fyzikálne hodnotenie a diagnostiku u detských pacientov.

5 produkty