Skip to product information
1 of 9
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158 video Play video
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158 video Play video
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158 video Play video
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158 video Play video
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158 video Play video
Video
X

Littmann Stethoscopes

Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158

Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158

Редовна цена 352.00 лв BGN + данък
Редовна цена Продажна цена 352.00 лв BGN
Продажба Разпродадени

10 в наличност

Гравиране
Персонализирано лазерно гравиране - без забавяне
0/20 Вмъкване на символ:
 • ♥︎
 • ✿︎
 • ☺︎
 • ☮︎
 • ☠︎
 • ♫︎
 • ★︎
 • ♈︎
 • ♉︎
 • ♊︎
 • ♋︎
 • ♌︎
 • ♍︎
 • ♎︎
 • ♏︎
 • ♐︎
 • ♑︎
 • ♒︎
 • ♓︎
 • α︎
 • β︎
 • γ︎
 • δ︎
 • ε︎
 • ζ︎
 • η︎
 • θ︎
 • ι︎
 • κ︎
 • λ︎
 • μ︎
 • ν︎
 • ξ︎
 • ο︎
 • π︎
 • ρ︎
 • σ︎
 • τ︎
 • υ︎
 • φ︎
 • χ︎
 • ψ︎
 • ω︎
 • α︎
 • β︎
 • γ︎
 • δ︎
 • ε︎
 • ζ︎
 • η︎
 • θ︎
 • ι︎
 • κ︎
 • λ︎
 • μ︎
 • ν︎
 • ξ︎
 • ο︎
 • π︎
 • ρ︎
 • σ︎
 • τ︎
 • υ︎
 • φ︎
 • χ︎
 • ψ︎
 • ω︎
 • ✡︎
 • ☆︎
 • ♠︎
 • ♣︎
 • ♦︎
 • ©︎
 • ®︎
 • ™︎
 • ☤︎
 • ☥︎
 • ☬︎
 • ☯︎
 • ♀︎
 • ♂︎
 • ♪︎
 • ✈︎
 • ✌︎
 • ✖︎
 • ☢︎
 • ☸︎
 • ♨︎
 • ❖︎
 • ☼︎
 • ☁︎
 • ✉︎
 • ☭︎
 • ✔︎
 • ✯︎
 • ☪︎
 • ✽︎
 • ✪︎
 • ๑︎
 • †︎
 • ❀︎
 • ☾︎
 • ❥︎
 • ❦︎
 • ❧︎
 • ✘︎
 • ☄︎
 • ☃︎
 • Ŕ︎
 • Á︎
 • Â︎
 • Ă︎
 • Ä︎
 • Ĺ︎
 • Ć︎
 • Ç︎
 • Č︎
 • É︎
 • Ę︎
 • Ë︎
 • Ě︎
 • Í︎
 • Î︎
 • Ď︎
 • Đ︎
 • Ń︎
 • Ň︎
 • Ó︎
 • Ó︎
 • Ô︎
 • Ő︎
 • Ö︎
 • ×︎
 • Ř︎
 • Ů︎
 • Ú︎
 • Ű︎
 • Ü︎
 • Ý︎
 • Ţ︎
 • Ţ︎
 • ß︎
 • à︎
 • á︎
 • â︎
 • ă︎
 • ä︎
 • ĺ︎
 • ć︎
 • ç︎
 • č︎
 • é︎
 • ę︎
 • ë︎
 • ě︎
 • í︎
 • î︎
 • ď︎
 • đ︎
 • ń︎
 • ň︎
 • ó︎
 • ô︎
 • ő︎
 • ö︎
 • ř︎
 • ů︎
 • ú︎
 • ű︎
 • ü︎
 • ý︎
 • ţ︎
 • ˙︎
Още ▼
По-малко ▲

SKU: SKU:6158 GTIN: 707387789817

Варианти

Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Високополирана дъга и слива - виолетово стебло 6239
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Високополирана дъга и слива - виолетово стебло 6239
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Всички черни 6163
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Всички черни 6163
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Шампанско и карибско синьо 6190
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Шампанско и карибско синьо 6190
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Дим и карибско синьо - огледално стъбло 6234
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Дим и карибско синьо - огледално стъбло 6234
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно и черно - червено стебло 6200
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно и черно - червено стебло 6200
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Високополирана дъга и черно - димна дръжка 6240
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Високополирана дъга и черно - димна дръжка 6240
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Шампанско и бургундска тръба 6176
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Шампанско и бургундска тръба 6176
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Висококачествен полиран дъга и малина - стебло за дим 6241
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Висококачествен полиран дъга и малина - стебло за дим 6241
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно 6152
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно 6152
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: 6154
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: 6154
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно - покритие от шампанско 6179
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно - покритие от шампанско 6179
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Полиран дим и черен цвят - дръжка от шампанско 6204
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Полиран дим и черен цвят - дръжка от шампанско 6204
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Дъга и слива - виолетово стебло 6205
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Дъга и слива - виолетово стебло 6205
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно и черно - синьо стебло 6201
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно и черно - синьо стебло 6201
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Black & Rainbow 6165
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Black & Rainbow 6165
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Слива 6156
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Слива 6156
Стентоскоп Littmann Cardiology IV: Black & Navy 6168
Стентоскоп Littmann Cardiology IV: Black & Navy 6168
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Висококачествен дъгов и военноморски син цвят - черно стебло 6242
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Висококачествен дъгов и военноморски син цвят - черно стебло 6242
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Дим и сиво - Димна дръжка 6238
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Дим и сиво - Димна дръжка 6238
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Midnight Blue 6187C
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Midnight Blue 6187C
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Всички черни 6163
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Всички черни 6163
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Hunter Green 6155
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Hunter Green 6155
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно и черно - виолетово стебло 6203
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно и черно - виолетово стебло 6203
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Дим и черно - черно стебло 6232
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Дим и черно - черно стебло 6232
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно - огледално покритие 6177
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Черно - огледално покритие 6177
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Бургундско - огледално покритие 6170
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Бургундско - огледално покритие 6170
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Малина 6158
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Полиран дим и флотски цвят - синьо стебло 6202
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Полиран дим и флотски цвят - синьо стебло 6202
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Бургундско 6184
Диагностичен стетоскоп Littmann Cardiology IV: Бургундско 6184

Оценка на доставката

Estimated Shipping Times
Вижте цялата информация
Подходящ за:
Stethoscopes for Cardiologists Stethoscopes for General Practitioners Stethoscopes for Medical Students Stethoscopes for Chilc Specialists


Performance Rating 9 out of 10

30 години в процес на създаване - най-новото поколение кардиологични стетоскопи Littmann.


Открийте превъзходната акустика и подобрения дизайн на стетоскопа Littmann Cardiology IV на 3M. Този новаторски усъвършенстван стетоскоп се отличава с новоизработен гръден накрайник от неръждаема стомана, иновативно оптимизирани диафрагми за деца и възрастни, характерни единствено за серията Cardiology IV, най-съвременни дълготрайни тръби, фино настроена страна на камбаната за незабавно откриване на ниски честоти и водеща в индустрията 7-годишна гаранция.

Подобно на своя предшественик Cardiology III, Cardiology IV предлага цялостен акустичен обхват както за аускултация на възрастни, така и за педиатрична аускултация, и всичко това благодарение на преработения си гръден накрайник с две глави. Чрез просто завъртане на централния шип можете бързо да редувате двете страни за универсална аускултация на възрастни и педиатри. Новите еднокомпонентни мембрани, които са ексклузивни за Cardiology IV, подобряват акустичната чувствителност, като позволяват по-ясно и отчетливо възприемане на звука. Модерната бинаура с дълъг живот - изработена от най-новите спецификации на материалите - се отличава с дизайн на тръба "две в едно", което удължава гаранционната продължителност до водещите в индустрията 7 години. Допълнителните подобрения в дизайна включват вдлъбнат селектор, който позволява безпроблемно прилепване към бинауралната тръба, както и визуален индикатор за лесно идентифициране на работната мембрана.

Насладете се на кулминацията на слуховата прецизност и иновациите със стетоскопа 3M Littmann Cardiology IV - вашетовърхово подобрение в технологията за медицинска аускултация.

Споменахме ли, че може да бъде гравиран?

 • Изпитайте върховите постижения на кардиологичната технология с две глави.
 • Подобрена високочестотна акустика, позволяваща по-голям достъп до високочестотните сърдечни звуциза прецизна оценка.
 • Иновативен дизайн на диафрагмата, пригоден за аускултация както при възрастни, така и при деца, предлагащ всеобхватен набор от сърдечни и белодробни звуци.
 • Следващото поколение тръби с двоен лумен с дълъг живот гарантира по-голяма дълготрайност и намалено външно триене за кристално чиста акустика.
 • Конструкция, 100% свободна от латекс, за по-голям комфорт на пациента, издръжливост и продължителност на живота.
 • Технология с мембрана от една част - по-лесна за почистване от всякога, осигуряваща по-добри свойства за контрол на инфекциите.
 • Безпрецедентна 7-годишна гаранция от датата на закупуване за ваше спокойствие.
 • Технологията за настройка на 3M ви позволява лесно да превключвате от нискочестотни към високочестотни звуци, като превключвате от лек към силен натиск.
 • Двустранен голям/малък гръден накрайник за оценка както на възрастни, така и на деца.
 • За максимална гъвкавост обратната страна също така лесно се трансформира в традиционна отворена камбана с включения в комплекта адаптер.
 • Анатомично проектирана слушалка, удобно разположена за оптимално предаване на звука.
 • Удобните накрайници за уши с меко уплътнение Snap-Tight създават отлично акустично уплътнение за намаляване на околния шум.
 • Лазерно гравиране на текст и символи, за да персонализирате обхвата си и да избегнете кражба/загуба.
 • Стандартно се предоставя комплект резервни части, включващ малки накрайници за уши с меко уплътнение, големи твърди сиви накрайници за уши и нехладилна втулка за звънец.
 • Оценка на производителността на Littmann от 9 от 10.
New chestpiece
Нов дизайн на гръдния накрайник
Прецизно обработено инженерство


New chestpiece
Двойна диафрагма
Страни за възрастни и педиатрични пациенти и двете с регулируема диафрагма

Light pressure for low frequencies
Ниски честоти (за възрастни)
Прилагайте лек натиск с плаващата мембрана. (режим "звънец")

Firm pressure for high frequencies
Високи честоти (за възрастни)
Прилагайте силен натиск с плаващата мембрана. (Режим на диафрагмата)

Paediatric chestpiece on reverse
Ниски честоти (Педиатрия)
Завъртете гръдния накрайник. Прилагайте лек натиск върху
.
Tunable technology on both sides
Високи честоти (педиатрични)
Прилагайте силен натиск с малката плаваща мембрана.
Converts to traditional bell
Традиционна камбана
Лесното отстраняване на диафрагмата позволява режим на камбана с помощта на предоставения адаптер.

Stem indicator
Индикатор на стеблото
Визуална идентификация на работещата мембрана

Adapter supplied
Многофункционалност
Лесна смяна между отворена камбана и настройваща се мембрана, което дава три възможни функции.
size difference
Високопрофилна конструкция
40 % по-голям гръден кош и 60 % по-дълбока камбана в сравнение със стетоскоп Littmann Classic III
Free Laser Engraving

Лазерно гравиране

Medisave предлага услуга за лазерно гравиране на всички наши стетоскопи Littmann (и много други диагностични уреди). Тъй като осъзнаваме стойността и качеството на вашите инструменти, ние инвестирахме в най-висококачествено оборудване и техници, за да ви предоставим вероятно най-добрата услуга за гравиране в Обединеното кралство (превъзхождаща по-скъпите усилия на нашите конкуренти). Крайният резултат е елегантен, постоянен, прецизен знак върху повърхността на накрайника, който ви позволява да покажете малко от своята индивидуалност и, което е по-важно, да възпрете крадците и да улесните възстановяването на вашия оптичен прибор, ако го изгубите. Услугата не забавя поръчката ви и се предлагат услуги за доставка на следващия ден.

ВИСОКО КАЧЕСТВО | БЕЗ ЗАБАВЯНЕ | ДОСТАВКА НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН

3M препоръчва да използвате 70% алкохолни кърпички за почистване на серията стетоскопи Littmann на 3M. Тези кърпички със 70% алкохол на Robinsons имат бърза микробиологична ефективност, което означава, че са високо ефективни срещу широк спектър от бактерии, дрожди и плесени. IPA се използва в световен мащаб за професионална дезинфекция в областта на здравеопазването в болници и клиники.